اگر این سوال در ذهنت است که چگونه می توانی به امامت نزدیک شوی این کتاب را بخوان.


خواسته های امام زمان علیه السلام از ما,درتشرفات

دراین کتاب که تا کنون 11بار تجدید چاپ شده است تشرفات معتبری گرد آوری شده است که حاوی پیامی اثر گذاربوده باشد