فوق العاده
فوق العاده
آخرین خببببببببر

صحافی کتاب
#ناقوس_ها_به_صدا_در_می_آیند
به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد.
ناقوس ها به #چاپ_دهم رسییییید

فروش 20هزار جلد در کمتر از 4روز....
#من_خبرنگار_غدیرم
💐📚💐📚💐📚💐📚
آماده سازی بسته های نذری
به مناسبت عید غدیر💐😍💐
اینجا
#قم است.
مهد علم،فقه،ادب و فرهنگ
ما دانایی هدیه می دهیم.👇
آتش به اختیار یعنی
تهیه و توزیع #700 بسته نذری
توسط عاشقان علی ابن ابی طالب
در شهرستان #بروجن💐😍💐📚😍💐

#ما_خبرنگار_غدیریم
امسال دانایی هدیه میدهیم.👇

به نام خدای مهربان که علی را اولین وآخرین صراط هدایت قرار داد
عیدغدیرخم بر شیعیان جهان
علی الخصوص #اهوازی های عزییییز
مبارررک💐📚💐
پخش کتب نذری در بین اهوازی های خون گرم و دوست داشتنی👇